VerkiezingsALV

Over dit evenement

Categorie
Niet-studiegerelateerd
Organisator
Bestuur '17-'18
Vanaf
11 okt. 2018 20:00:00
Tot
12 okt. 2018 03:00:00
Locatie
L.A.N.X.

Komt allen uw stem laten gelden tijdens de VerkiezingsALV. Het gevraagde kandidaatbestuur neemt het op tegen het tegenbestuur. Uw stem zal beslissen welk bestuur de leiding zal nemen in het jaar 2018/2019 en daarmee het stokje overneemt van Bestuur Fictoor.

Agenda van de ALV van 11 oktober 2018:
1)        Opening ALV van 11 oktober 2018
2)        Voorlezen en goedkeuren notulen van de halfjaarlijkse ALV van 21 juni 2018
3)        Voorlezen ingekomen en uitgegane stukken
4)        Mededelingen Praeses
5)        Mededelingen Vice Praeses
6)        Mededelingen Ab Actis
7)        Mededelingen Quaestor I
8)        Mededelingen Quaestor II
9)        Mededelingen Assessor
10)      Mededelingen SocCie
11)       Decharge en installatie Pedel
12)       Decharge van de commissies
13)       Installatie van de commissies
14)       Voorstellen f.t. besturen
15)       Stemming bestuur 2018-2019
16)      WVTTK
17)      Rondvraag
18)      Sluiting ALV van 11 oktober 2018